Strona główna » DEZYNFEKCJA » CID 20 PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY 200 L BECZKA
CID 20 PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY 200 L BECZKA

CID 20 PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY 200 L BECZKA

CID LINES

Dostępność:Dostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 0,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 8 223,12 zł

Cena netto: 7 614,00 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

  • Opis produktu
  • Zagrożenia
  • Do pobrania (3)
  • Recenzje produktu (0)

CID 20 PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY 200 L


 

WŁAŚCIWOŚCI:

CID 20 jest przeznaczony do ogólnej dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, urządzeń oraz sprzętu weterynaryjnego i zootechnicznego.

 

 

STOSOWANIE:

  • oprysk: stężenie robocze 1%

  • zamgławianie 1,5 L CID 20 + 3 L wody/ 1000m3


 

CECHY:

  • pH: 6,4 dla 1% roztworu

  • gęstość: 1,040 kg/L

  • punkt krzepnięcia: - 7oC

  • postać: niebieska ciecz

 


Pracodawca zatrudniający pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zwany dalej „pracodawcą”, jest obowiązany wykonywać ich pomiary w trybie i z częstotliwością określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy, a w szczególności stosować metody wczesnego wykrywania narażenia podczas awarii lub w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności.

Pełny tekst rozporządzenia znajduje się w zakładce "do pobrania".

 

UWAGA!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

ZAGROŻENIA

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z (WE) 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4 (oral), H302, Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4, H302 Działa szkodliwie po połknięciu
Acute Tox. 3 (dermal), H311 Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria zagrożenia 3, H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
Acute Tox. (inhal), H331 Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 3, H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania
Skin Corr. 1, H314 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1, H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Skin Sens. 1, H317 Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1, H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
Resp. Sens. 1, H334 Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria zagrożenia 1, H334 Może powodować objawy astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
Muta. 2, H341 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria zagrożeń 2, H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Carc 2, kat 2, H351 Rakotwórczość, kategoria zagrożeń 2, H351 Podejrzewa się, że powoduje raka
Aquatic Acute 1, H400 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1, H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

Elementy oznakowania
- Piktogramy GHS alt  alt  alt  alt
- Kody piktogramów    GHS05            GHS08            GHS09             GHS06
- Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H334: Może powodować objawy astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
H302: Działa szkodliwie po połknięciu
H351: Podejrzewa się, że powoduje raka
H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry
H311: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
H331: Działa toksycznie w następstwie wdychania
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
- Zwroty wskazujące środki ostrożności: Zapobieganie:
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P260: Nie wdychać rozpylonej cieczy. Reagowanie:
P303: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zastosować określone leczenie.
P305: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zastosować określone leczenie.
P301+P330+P331+P310+P321: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zastosować określone leczenie.

Zawiera: Formaldehyd, Glutaral, Glikosal

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.


Pozostałe produkty z kategorii
PEDILINE 10 L - dezynfekcja i pielęgnacja racic

PEDILINE 10 L - dezynfekcja i pielęgnacja racic

313,76 zł brutto290,52 zł netto
MUDES 25L - DEZYNFEKCJA SZKLARNI I HODOWLI

MUDES 25L - DEZYNFEKCJA SZKLARNI I HODOWLI

1 494,74 zł brutto1 384,02 zł netto
KENOSEPT GEL 5L – żel do dezynfekcji rąk

KENOSEPT GEL 5L – żel do dezynfekcji rąk

153,68 zł brutto142,30 zł netto
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl

Zapisz się do naszego Newslettera i zyskaj !

Podaj nam swój adres mailowy, a w zamian otrzymasz kupon rabatowy na zakupy w naszym sklepie o wartości 5%

Minimalna wartość zamówienia o jakiej będzie można zrealizowac kupon rabatowy to: 20,00 zł